Wydawnictwo i Księgarnia „GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wspomaga dzieło nowej ewangelizacji, odpowiadając na duchowe potrzeby czytelników przez publikacje oraz dystrybucje dotyczące formacji duchowej, tematyki biblijnej, pastoralnej, rodzinnej, zagrożeń współczesnego świata i dylematów i spraw, które dotykają młodego człowieka. Jednym z głównych celów działania wydawnictwa jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. 

W 1998 roku uchwałą Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powołane zostało Wydawnictwo „GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które od samego początku za główny cel postawiło sobie wspomaganie dzieła nowej ewangelizacji oraz wydawanie materiałów wspierających formację dojrzałych chrześcijan. W roku 2006 uchwałą Prezydium działalność Wydawnictwa zostaje poszerzona o Księgarnię internetową. Zostaje zmieniona również nazwa na Wydawnictwo i Księgarnia „GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży od 01.07.2008 r. zostało wydawcą znanego w Polsce katolickiego miesięcznika dla młodzieży "Wzrastanie". Miesięcznik ten ukazuje się systematycznie od 1986 r. Początkowo był pismem Komisji Episkopatu ds. Młodzieży, następnie obowiązki wydawcy objęło Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie", obecnie miesięcznikiem zajmie się Wydawnictwo i Księgarnia "GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Wieloletnim redaktorem naczelnym "Wzrastania" był ks. prałat Zygmunt Bochenek, który jest również założycielem pisma, później funkcję redaktora naczelnego pełniła Jolanta Niewińska, wykładowca dziennikarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, następnie redaktorem naczelnym była  Monika Szetela. Od 2018 redaktorem naczelnym jest Dorota Glica, absolwentka podyplomowych studiów edytorsko-wydawniczych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła polonistykę o specjalizacji wydawniczej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Redaktor z 15-letnim doświadczeniem w zawodzie. Prywatnie miłośniczka literatury i historii.

"Wzrastanie" to wyjątkowe pismo dla młodzieży zakochanej w Bogu i takiej co to dopiero chce się w Nim zakochać! Jest adresowane przede wszystkim do młodzieży uczącej się, studiującej i pracującej.

Więcej o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży na www.ksm.org.pl