Wydawnictwo i Księgarnia „GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wspomaga dzieło nowej ewangelizacji, odpowiadając na duchowe potrzeby czytelników przez publikacje oraz dystrybucje dotyczące formacji duchowej, tematyki biblijnej, pastoralnej, rodzinnej, współczesnych zagrożeń młodego człowieka. Jednym z głównych celów jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Proponuje także duży wybór podręczników do nauki języków obcych, które propagują wartości chrześcijańskie.

W 1998 roku uchwałą Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powołane zostało Wydawnictwo „GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które od samego początku za główny cel postawiło sobie wspomaganie dzieła nowej ewangelizacji oraz wydawanie materiałów wspierających formację dojrzałych chrześcijan. W roku 2006 uchwałą Prezydium działalność Wydawnictwa zostaje poszerzona o Księgarnie internetową. Zostaje rozszerzona również nazwa na Wydawnictwo i Księgarnia „GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży od 01.07.2008 r. zostało wydawcą znanego w Polsce katolickiego miesięcznika dla młodzieży "Wzrastanie". Miesięcznik ten ukazuje się systematycznie od 1986 r. Początkowo był pismem Komisji Episkopatu ds. Młodzieży, następnie obowiązki wydawcy objęło Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie", obecnie zajmie się nim Wydawnictwo "GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Wieloletnim redaktorem naczelnym "Wzrastania" był ks. prałat Zygmunt Bochenek, który jest również założycielem pisma. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni dr Jolanta Niewińska, wykładowca dziennikarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Wzrastanie" adresowane jest przede wszystkim do młodzieży uczącej się, studiującej i pracującej, choć bardzo często okazuje się być czasopismem całej rodziny.

Więcej o miesięczniku na www.wzrastanie.pl
Więcej o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży na www.ksm.org.pl